Nodarbība, kas ietver vairāku cīņas mākslu kopumu. Tā balstīta uz efektīvu paņēmienu apgūšanu, pielietošanai reālos apstākļos - pašaizsardzības nodrošināšanai. 

Bērniem līdz 16 gadu vecumam nepieciešama rakstiska vecāku atļauja nodarbības apmeklēšanai.